ประกาศ ! เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 23:59 น. หากพบนักศึกษาซ้ำ ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดการนี้ด้วยครับ
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดประจำปีการศึกษา
ภูมิภาคที่เปิดหลักสูตร